Jaaroverzicht 2021

Belactie

14 februari - Gemeente Altena bestaat 2 jaar, voor AltenaLokaal het moment om de balans op te maken tezamen met de inwoners. Wij zijn gestart met het bellen van inwoners en leggen hen de vraag voor: “Wat gaat er goed en waar liggen er zaken die beter kunnen?”

Brandweer

26 mei – Schriftelijke vragen over de Europese regelgeving voor de vrijwillige brandweer

Dienstverlening

De rode draad in 2021 is Dienstverlening, daar schort het overduidelijk aan op alle beleidsterreinen

2 november – Bij de opiniërende raad over de begroting stelt AltenaLokaal de achterblijvende dienstverlening hard aan de kaak

9 november - Tijdens de begrotingsbehandeling geeft het college unaniem toe dat de kwaliteit en kwantiteit te kort schiet

Dorpshuizen / jeugdhonk

8 april - Kids United (jeugdhonk) in dorpshuis te Meeuwen

15 april - Huren van gemeentelijke accommodaties worden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden tgv zware coronatijd

November – Schriftelijke vragen over jeugdhonk Sleeuwijk. Jongerenraad Going4Altena steunt in een brief aan het college AltenaLokaal in deze kwestie

1 december - Fancy Fair Werkendam zoekt nieuwe locatie. Wethouder AltenaLokaal helpt zoeken

(Onderwijs)Gebouwen

20 maart - Bij de meeste scholen in Altena is binnenklimaat goed, voor ‘n enkele school wordt de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen aangevraagd

31 mei – Besluit wordt genomen dat de brede School Almkerk op de plaats van ’t Verlaat komt en hiermee wordt gecombineerd

30 september - Duidingsdebat ‘Werken in Altena’. AltenaLokaal stelt voor om te onderzoeken of MBO- en HBO-scholen bereid zijn om een departement in Altena te vestigen

9 november – AltenaLokaal dient schriftelijk voorstel in om de aanwezigheid van een jeugdconsulent op de scholen mogelijk te maken

17 november – Wethouder AltenaLokaal slaat 1e paal Regenboogschool te Nieuwendijk

Jannezandsebrug Hank

14 april - Open en transparant is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van het proces rondom opdracht verstrekking renovatie

4 augustus - Er wordt volop nagedacht over de wandel- en fietsmogelijkheden bij en rond de Jannezandsebrug

16 oktober – Opening in ere herstelde Jannezandse Brug

21 december – Samen met fractie PvdT een motie over het realiseren van een wandelpad “Rondje Hank” ingediend

Milieustation Hank (Burgerinitiatief afvalinzamelstation in Hank)

9 februari – Schriftelijk voorstel AltenaLokaal om de locatie beschikbaar te houden en dat het college zich inspant om burgerinitiatieven in Hank te activeren en bij de uitvoering van afvalinzameling te faciliteren

26 februari – Het besluit valt dat er “een nieuw leven” voor milieustation Hank komt

3 april - Milieustation Hank weer open voor groenafval

1 mei – Fractievoorzitter AltenaLokaal helpt bij de afvalinzameling

16 december - Per 1 januari 2022 ook piepschuim n matrassen gratis in Hank

Sport en accommodaties

25 maart - Startsein bouwrijp maken perceel PSV De Nieuwe Roef

29 maart - TV TIOS Sleeuwijk gaat 2 padelbanen aanleggen

8 april - Kids United (jeugdhonk) in Dorpshuis Meeuwen

9 april - Altenaroad Runners mag met inachtnemening van specifieke corona afspraken haar trainingen per direct hervatten

20 mei - Ccorona)Versoepelingen voor sportscholen en binnensporten

24 mei - damesclinic Kozakken Boys te Werkendam

31 augustus – AltenaLokaal op bezoek bij Sportraad

10 september Opening NK open water zwemmen door wethouder AltenaLokaal

21 september – Wethouder AltenaLokaal bakt en trakteert hamburgers op vrijwilligersdag PSV De Nieuwe Roef

24 september – Wethouder AltenaLokaal overhandigt boekje van Sjors Sportief (voor alle kinderen Altena)

9 oktober – Startsein bouwrijp maken atletiekbaan te Sleeuwijk

15 nov - Padelbanen TV TIOS Sleeuwijk geopend door wethouder AltenaLokaal

Vaccinatie Corona

1 februari - AltenaLokaal brengt u naar de priklocatie!

20 februari – Wethouder AltenaLokaal stelt alles in het werk om in Altena een locatie (’t Verlaat te Almkerk) voor Corona vaccinatie te krijgen

16 mei - Exploitanten dorpshuizen stellen locatie beschikbaar tbv vaccinatie door huisartsen