Jaaroverzicht 2020

Gemeenteraad

14 januari 2019 – 1e sessie sturing sociaal domein

20 januari 2020 - 1e klimaattafel

31 januari 2020 - 3e heidag gemeenteraad in het teken van “uitnodigend besturen”

11 februari 2020 - Vaststellen Bestemmingsplan Kurenpolder (signaal afgegeven dat de verkeerssituatie in overeenstemming moet zijn met de leefbaarheid en verkeersveiligheid)

11 februari 2020 – Schriftelijke vragen over het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen bij VV Noad ‘32

11 februari 2020 - Vaststellen aanleg Atletiekaccommodatie Sleeuwijk en verplaatsing PSV de Nieuwe Roef

28 februari 2020 – Schriftelijke vragen over preventieve maatregelen om overlast van de eikenprocessierups te beperken

2 maart 2020 - 2e klimaatbijeenkomst

9 maart 2020 - AltenaLokaal zet in op veel meer voorlichting en preventie om het overmatig alcohol en drugsgebruik onder jongeren in Altena terug te dringen

10 maart 2020 - Bijeenkomsten van de gemeenteraad geannuleerd ivm Corona-uitbraak

10 april 2020 – Schriftelijke vragen om in Corona-tijd verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk te ondersteunen

7 mei 2020 – Schriftelijke vragen na het bekend worden van versoepeling Corona-maatregelen “Welke koers wordt er gevaren binnen Altena om tot een verantwoord plan te komen dat onze gemeente stapje voor stapje terug kan brengen naar de samenleving van voor de coronacrisis”

2 juni 2020 - Huisvesting arbeidsmigranten

juni 2020 - Fractie zoekt samen naar oplossingen in Zorg

19 juni 2020 – Schriftelijke vragen over het overschrijden van de voorgeschreven aanrijtijden van ambulances

30 juni 2020 - Beheerplannen Openbare Ruimte vastgesteld

9 juli 2020 – Bespreking Visie Openbaar Vervoer Altena met als inzet minimaal het behoud van huidige OV-lijnennet (inclusief de schoolbussen), maar om met slimme combinaties het lijnennet te verbeteren en uit te breiden.

9 juli 2020 – Instemming met nieuwbouw basisschool De Regenboog te Nieuwendijk

13 juli 2020 – Bekendmaking dat wethouder Peter van der Ven het stokje overdraagt aan Shah Sheikkariem

17 juli 2020 – Schriftelijke vragen over tijdelijke sluiting milieustation Hank irt verruiming openingstijden van de 2 andere milieustations

22 september 2020 - benoeming wethouder Shah Sheikkariem

13 oktober 2020 – benoeming raadslid Otte de Peuter

13 oktober 2020 – Het Integraal HuisvestingsPlan voor alle schoolgebouwen wordt vastgesteld

Oktober 2020 – Schriftelijke vragen voor het maken van een impactanalyse corona, zodat informatiegestuurd de gevolgen van corona kunnen worden aangepakt

11 november 2020 – Oproep om de aanpak van de problematiek rond Alcohol & Drugs organisatorisch stevig te borgen en de gemeenteraad bij elke voortgangsrapportage te informeren over de uitgevoerde acties en de resultaten daarvan

11 november 2020 – Schriftelijke vragen naar een goed AED-dekkend netwerk binnen Altena

11 november 2020 – Schriftelijke vragen naar een onderzoek naar de mogelijkheden van aanleg vrijliggend fietspad in de polder Hank

2 december 2020 – Milieustation Hank moet open blijven. Opvatting van AltenaLokaal dat er samen met de inwoners van Hank en Dussen onderzocht dient te worden wat de mogelijkheden zijn om het station open te houden

Vergaderen op locatie

15 maart 2020 - Het Kabinet kondigt aan dat Nederland per direct in praktisch zin in een intelligente lockdown gaat. Het raadswerk komt even stil te liggen om kort daarna in aangepaste vorm mondjesmaat te worden voortgezet

Werkbezoeken

17 januari 2020 – Kurenpolder te Hank

21 januari 2020 – Kernbezoek te Genderen met bezoek aan Kaasboerderij de Lange Hoeve, Diverse woningbouwlocaties & basisschool Het Fundament

24 januari 2020 – BIZ Werkendam

27 januari 2020 - Regiobijeenkomst Gedeelde Mobiliteit West-Brabant

3 februari 2020 - 2e bijeenkomst ‘Belang van de Hang’ over sluipverkeer

7 februari 2020 – RK-kerk te Dussen

17 februari 2020 - Bijeenkomst Altena Nieuwe Energie (voorheen DeCap)

20 februari 2020 - Debatavond georganiseerd door Progressief Altena

25 februari 2020 – Kernbezoek te Almkerk met toelichting dorpsvisie door dorpsraad Almkerk

27 februari 2020 - Symposium stichting Climate Intelligense en actiegroep “Altena Klimaat van Tafel’

19 september 2020 - Schietvereniging ’t Schijfke

24 september 2020 - Woonconferentie door de gemeenteraad georganiseerd in het Altena College

25 september 2020 – Uitreiking vignet Gezonde School aan openbare basisschool Sigmond te Werkendam

26 september 2020 – Receptie 50 jaar TV TIOS te Sleeuwijk

29 september 2020 – Kernbezoek te Eethen

10 oktober 2020 - Werkbezoek Milieustations

15 oktober 2020 - Politieactie ‘rent a cop, rent a boa’

18 november 2020 – Gesprek met Jongerenraad Going4Altena

27 november 2020 - Biesbosch Conferentie in bioscoop Hollywoud te Almkerk

Speciale evenementen

21 februari 2020 – Deelname aan de schoonmaakactie van Staatsbosbeheer in de Biesbosch

4 maart 2020 – Training ‘Op weg naar de verkiezingen’

4 juli 2020 - Wethouder Peter van der Ven opent NeVoBo Beach Volleybal toernooi

23 september 2020 - Afscheid Peter van der Ven tijdens Algemene Ledenvergadering