Noodzakelijke verbouw gemeentehuis gekoppeld aan (nog) betere dienstverlening. Dat was, bij de behandeling van de Kadernota gisterenavond, waar de Raad kaders meegaf aan het College om bestaand en nieuwe beleid om te zetten in begroting en acties, de insteek van AltenaLokaal en Progressief Altena.
Geen bezwaar tegen de echt noodzakelijke uitbouw/verbouw van het huidige gemeentehuis met een representatieve multifunctioneel te gebruiken raadszaal, (initiatief VVD) maar vooral ook koppelen aan die betere, andere dienstverlening.
Onze gezamenlijke motie, mede ingediend door Christen Unie haalde de ruime meerderheid. Alleen de VVA was er op tegen.
Verder aan de slag dus met de eerder uitgesproken ambitie om een open, benaderbare, laagdrempelige, uitnodigende gemeente te zijn. Een gemeente waar je gemakkelijk mee in contact kunt komen, op gezette, flexibele tijden zichtbaar en werkzaam is in de kernen. Dus niet alleen via het gemeentehuis en digitale snelweg. We hebben talrijke accommodaties beschikbaar om die (nieuwe) werkwijze in te zetten. We waren qua dienstverlening echt al goed op weg, maar dit is de extra en noodzakelijke stap volgens ons in de richting van onze inwoners die daar ook recht op hebben.