Een unaniem door de leden van onze Raad aangenomen motie op initiatief van AltenaLokaal gaat het College steunen om door te pakken op het beter inzichtelijk maken van wat wij in Altena aan zorg nodig hebben, wat we aan wie doorzetten, wat we er voor krijgen en wat we er voor betalen.
Een betere monitoring dmv een zgn “dashboard” zorgt ervoor dat we beter en sneller aan de knoppen kunnen draaien om antwoord te kunnen geven op vragen, om bij te stellen etc. Dat is echt noodzakelijk om iedereen in Altena de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben.