Bestuur

Het bestuur van AltenaLokaal wordt gevormd door de volgende personen:

Elsbeth van Beek - Van der Pol (voorzitter)

Leendert Jan van de Koppel (vice-voorzitter)

John Bakker (secretaris)

Sjaak van Noorloos (penningmeester)

Ton Cornet (algemeen bestuurslid)

Janus Lankhaar (algemeen bestuuslid)