AltenaLokaal

DE lokale partij die na de verkiezingen in 2018, waar we 6 raadszetels behaalden, haar verantwoordelijkheid heeft genomen. AltenaLokaal heeft de afgelopen periode hard meegewerkt aan het opstarten van de gemeente Altena. Dit verdient een doorstart, wij zijn nog niet klaar. Help ons daarmee door op 16 maart a.s. bij de gemeenteraadsverkiezingen uw stem uit te brengen op AltenaLokaal, lijst 2!

 

Waar staat AltenaLokaal voor?

AltenaLokaal staat voor:

- Uitgaan van de kracht van de inwoners van Altena

- Kijken wat wel kan, waarbij we informatie gestuurd werken

- Menselijke maat in een samenleving waar niemand tussen wal en schip valt en we er voor elkaar zijn

- Betrouwbare, zichtbare en dienstbare gemeente die informatie openlijk deelt en vernieuwingen in de maatschappij stimuleert en faciliteert

- Altena samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen en zijn of haar bijdrage hieraan levert

- Financieel gezonde gemeente, nu en in de toekomst

 

Belofte van AltenaLokaal

- Is altijd bereikbaar en aanspreekbaar

- Heeft contact in de kern, liefst bij u thuis

- Luistert naar uw inbreng

- Zorgt dat uw inbreng een plek krijgt in de bestuurlijke afweging(en)

- Geeft altijd terugkoppeling aan u