• We vernieuwen onze wervingsstrategie.
 • We zetten de organisatieontwikkeling met volle overtuiging door. We gaan HR op regionaal niveau versterken.
 • We investeren in de talenten van onze medewerkers.
 • We maken een integraal plan om te groeien naar excellente dienstverlening, waarin we aangeven hoe:
  • Informatisering en automatisering een verbeterde performance krijgt.
  • We onze eigen bestaande huisvesting beter willen benutten.
  • We de dienstverlening gaan monitoren aan de hand van de 5 B’s: burgers, bedrijven, belanghebbenden, buurten en bestuurders.
  • Onze werkprocessen moeten worden ingericht om vergaderingen en andere werkzaamheden op verschillende plekken te kunnen verrichten.
 • Verdere doorontwikkeling van de informatievoorziening. Verbeteren begrotingsdiscipline.
 • We hanteren het uitgangspunt dat de OZB maximaal met de inflatiecorrectie wordt verhoogd.
 • We streven naar kostendekkende tarieven voor de gemeentelijke diensten en producten, behalve bij de grafrechten. Bij niet-kostendekkendheid wordt het tarief naast de inflatiecorrectie jaarlijks verhoogd met 2%.