Het bestuursakkoord 2022 - 2026

Na de verkiezingen van 2022 heeft AltenaLokaal samen met CDA, SGP en Progressief Altena een coalitie gevormd.
Daartoe is voor de jaren 2022 - 2026 een bestuursakkoord gesloten. De belangrijkste punten waar het college aanwerkt, staat in het bestuursakkoord. Om de complete versie te downloaden, druk om de titel van het bestuursakkoord: Samen leven, wonen en werken in vitaal Altena.
In de submenu's staan per hoofdstuk de diverse actiepunten